Debug: ADS tracking link http://sabecotaynguyen.vn

Đăng lúc: 06-02-2021 03:13:57 AM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 22-09-2020 04:49:57 AM | Đã xem: 219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 11-09-2020 05:26:00 AM | Đã xem: 481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 06-03-2020 10:43:00 PM | Đã xem: 2374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 03-02-2020 10:02:04 PM | Đã xem: 868 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 29-06-2019 12:39:16 AM | Đã xem: 1678 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 20-01-2019 09:09:06 PM | Đã xem: 2156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 25-07-2018 05:23:08 AM | Đã xem: 1961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 15-05-2018 09:57:00 PM | Đã xem: 1256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 19-10-2017 05:23:24 AM | Đã xem: 1935 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 19-10-2017 05:10:03 AM | Đã xem: 2562 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 19-10-2017 05:05:29 AM | Đã xem: 1099 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 23-03-2017 12:04:49 AM | Đã xem: 3013 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 22-03-2017 04:44:35 AM | Đã xem: 1538 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 01-06-2016 04:33:03 AM | Đã xem: 2653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 17-04-2016 11:12:36 PM | Đã xem: 2814 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 20-03-2016 11:45:20 PM | Đã xem: 3114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 20-03-2016 11:18:16 PM | Đã xem: 3021 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tuyển dụng
Đăng lúc: 19-08-2013 06:05:28 AM | Đã xem: 5361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển dụng
Đăng lúc: 09-05-2013 03:41:29 AM | Đã xem: 7816 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bản tin nội bộ , Tuyển dụng
 

Tin được quan tâm nhiều

Giới thiệu về công ty

Về chúng tôi

1. Quá trình hình thành: Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên được thành lập theo quyết định số 33/2006/QĐ-HĐQT Ngày 24 tháng 03 Năm 2006 của chủ tịch Hội Đồng Quản trị Tổng Công ty  Bia Rượu –NGK –Sài Gòn (Nay là Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn) .Thực hiện theo lộ trình...

Thành viên đăng nhập

GỬI BÀI VIẾT CHO CHÚNG TÔI
Các bạn biết gì về Bia Sài Gòn
Hay muốn bày tỏ suy nghĩ về của mình.
Hãy cập nhật những bản tin mới nhất.
Hãy gửi bài viết cho chúng tôi.
Thay mặt BQT Sabecotaynguyen.vn
Cám ơn sự đóng góp quý giá của các bạn!

Click vào nút "Đăng bài mới" để gửi bài

Quản lý bài viết Đăng bài viết

Góc ẩm thực    Quản lý công văn

    User ID
    Password

    Login

    Chúng tôi rất cám ơn các bạn đã góp ý cho Website Bia Sài gòn Tây Nguyên! Thay mặt Ban quản trị Website chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu của các bạn!