Category Archive Cổ đông

Byadmin

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2019

Tài liệu đại hội cổ đông : Tải xuống

Byadmin

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020

Tài liệu đại hội cổ đông : 

Tải xuống

Byadmin

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty năm 2020

Tải File đính kèm tại đây

. Link BB || Link NQ


Download attachments here.

Byadmin

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2021

Tài liệu đại hội cổ đông : TIENG 

VIET

E

NGLISH 

Byadmin

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty năm 2021

Tải File đính kèm tại đây. 1. Link Biên Bản   ||   2.Link Nghị Quyết
Download attachments here.

Tải File đính kèm tại đây

. 1. Link Biên Bản   ||   2.Link Nghị Quyết


Download attachments here.

Byadmin

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2022

Tài liệu đại hội cổ đông : TIENG VIET   ||  ENGLISH